15/12/17  Tin của trường  22
các em HS hào hứng tập luyện
 25/04/16  Tin của trường  230
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Phước Lập.